ПРОФЕСИИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

"ЗЛАТНА НИВА"

през учебната 2019/ 2020 година

 

история

 

ръководство

 

учители

 

професии

 

паралелки

 

седмична програма

 

прием

 

галерия